ASSEMBLEA ANUAL ORDINÀRIA

Diumenge 29 de novembre 2/4 d'11 del matí.

Ordre del dia:

-Lectura i aprovació de l'acta anterior.

-Estat de comptes.

-Memòria d'activitats i actuacions realitzades (festes, esplai, casal...).

-Baixes i altes de membres de la junta.

-Precs i preguntes.